PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4AARCHIWUM 2007 R. - DOKUMENTY

Uchwała Nr VIII/87/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2009. [DOC 103 kB]

Uchwała Nr XV/137/2007 Rady Miasta Kraśnik z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok. [DOC 144kB]

PRACE KONKURSOWE