PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4AARCHIWUM 2008 R. - DOKUMENTY

Uchwała Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok. [DOC 166 kB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę i montaż drewnianych urządzeń zabawowych dla dzieci na place zabaw przy ul. Kolejowej, Reymonta i Spółdzielczej w Kraśniku [DOC 125kB]

Wzór oferty [DOC 45kB]

Wzór oświadczenia [DOC 27kB]

Wzór Umowy [DOC 76kB]

PRACE KONKURSOWE