Polish Chinese (Simplified) English German Russian Spanish

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Get Adobe Flash player

Uzależnienia - informacje

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku jest realizatorem Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
   Celem programu jest ograniczenie rozmiarów szkód związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do kształtowania i utrwalania pozytywnych postaw i wartości przy szczególnym uwzględnieniu dzieci i młodzieży.
  Należy pamiętać, że obecność alkoholu i narkotyków w naszym życiu jest źródłem zagrożeń, tragedii, szkód zdrowotnych, strat ekonomicznych i moralnych, powoduje również zmiany osobowości człowieka, co często prowadzi do rozbicia rodzin, utraty pracy i ogólnej degradacji społecznej.
  Informacje i pomoc w problemach alkoholowych i narkotykowych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 4a (pok. nr 6) lub pod numerem telefonu 81 825 41 35.

 

Jak alkohol wpływa na mózg nastolatka - ulotka

Jak nadmierne picie wpływa na funkcjonowanie rodziny - broszura

Jak nauczy nastolatka radzenia sobie ze stresem - ulotka

Jak radzi sobie z przemoc - porady psychologiczne dla osób doznających przemocy - broszura

Jak wspomaga dziecko z FASD w edukacji - książka

Konsekwencje picia alkoholu przez kobiety w ciąży - broszur

Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu - książka

Nadużywanie alkoholu a problem przemocy domowej - broszura

O lekach marihuanie dopalaczach bez histerii

Procedura Niebieskie karty - podstawowe informacje - broszura

Przemoc w rodzinach z problemem alkoholowym - broszura

Przemoc w rodzinie - sytuacja osób doznających przemocy w rodzinie - broszura

Rodzice a alkohol. Jak by dobrym wzorem dla nastolatka - ulotka

Sygnały wskazujące na przemoc wobec dziecka - broszura.

Wpływ doświadczeń z dzieciństwa w rodzinie z problemem alkoholowym na funkcjonowanie osoby w życiu dorosłym - broszura

 

Pogoda w Kraśniku °C
  07.07.2020 Wetter Ostsee

Zmiana rozmiaru czcionki

A- A A+

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.