plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy do „Namiotu profilaktycznego”,który będzie wystawiony w dniu 27 września 2020 r. przy USC w Kraśniku

        W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik zapraszamy mieszkańców Kraśnika do „Namiotu profilaktycznego”, który będzie działał przy Urzędzie Stanu Cywilnego  w Kraśniku dnia
27 września 2020 roku w godzinach 14.15 - 18.00.
        W namiocie będzie pełnił dyżur certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, który udzieli porad i konsultacji na temat ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.
      W namiocie zaprezentowana będzie gablota edukacyjna z atrapami narkotyków i dopalaczy, będzie można przymierzyć alkogogle, otrzymać materiały profilaktyczno-edukacyjne w/w temacie, gadżety oraz dane teleadresowe dotyczące pomocy dla rodzin i osób uwikłanych w problem uzależnień, jaką oferuje miasto Kraśnik w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
         Odbędą się również mini zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców w/w temacie.

Zajęcia odbędą się wg następującego harmonogramu:
      15.00 – 15.20 mini warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat;
      16.00 – 16.20 mini warsztaty dla młodzieży w wieku 14-18 lat;
      17.00 – 17.20 mini warsztaty dla rodziców.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

 

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.