plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zarządzenie Burmistrza 601/2019 z dnia 04.12.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza 600/2019 z dnia 04.12.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r.

Zarządzenie Burmistrza nr 68/2020 z dnia 10.02.2020r w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza 625/2019 z dnia z 18.12.2019r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.

Załącznik


Zarządzenie Burmistrza 601/2019 z dnia 04.12.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza 600/2019 z dnia 04.12.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie Nr 590/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.11.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 586/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.11.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 555/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.11.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 461/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 24.09.2019 r.(do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 422/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 375/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.08.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 339/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 24.07.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 332/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.07.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 326/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16.07.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 296/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.06.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.05.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.


Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.05.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.05.2019 r. (do Zarządzenia
Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r.
 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


 Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.05.2019 r. (do Zarządzenia Nr 187/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 17.04.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu współfinansowanie środowiskowych programów edukacyjno-profilaktycznych, integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


 Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.05.2019 r. (do Zarządzenia

Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


 Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.05.2019 r. (do Zarządzenia

Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 17.04.2019 r. (do Zarządzenia

Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.04.2019 r. (do Zarządzenia

Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.03.2019 r. (do Zarządzenia
Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.03.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.03.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.02.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu współfinansowanie środowiskowych programów edukacyjno-profilaktycznych, integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 57/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.02.2019 r. sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promujących postawy abstynenckie i życia bez używek finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.01.2019 r. – wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w części: A. Programy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu oraz prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych dla: - ofiar przemocy domowej - sprawców przemocy domowej. C. Programy terapii podstawowej i pogłębionej dla osób współuzależnionych. D. Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików. E. Programy terapii dla osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz ich rodzin. F. Działania rehabilitacyjne wzmacniające proces zdrowienia z choroby alkoholowej oraz zapobiegające nawrotom choroby – współfinansowanie zlotów trzeźwościowych, pielgrzymek, rekolekcji, obozów szkoleniowo-terapeutycznych itp. dla osób uzależnionych i członków ich rodzin - unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w części : B. Prowadzenie dodatkowych zajęć z grupami dalszego zdrowienia po programie podstawowym).


Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.02.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 28/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami z programem profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 12/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.01.2019 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2019 r.)


Zarządzenie nr 34/2019 z dnia 22.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.01.2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 18.01.2019 r.(do Zarządzenia Nr Nr 618/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.11.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu współfinansowanie środowiskowych programów edukacyjno-profilaktycznych, integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie nr 31/2019 z dnia 18.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr Nr 618/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.11.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu współfinansowanie środowiskowych programów edukacyjno-profilaktycznych, integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 10.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 617/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.11.2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 10.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 618/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.11.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu dofinansowanie obozów, kolonii, wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami z programem profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.)


Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 10.01.2019 r. (do Zarządzenia Nr 618/2018 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.11.2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.


Zarządzenie nr 599/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 4.12.2019r. w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Kraśnik projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 r.


Zarządznie Burmistrza z dnia 9.09.2019r. Nr 423/2019 w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Kraśnik projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miasta Kraśnik z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.

Zarządzenie nr 370/2020 Burmistrza Miasta z dnia 09.09.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Miasta z dnia 03.09.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07. 08. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 337/2020 Burmistrza Miasta z dnia 20.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 315/2020 Burmistrza Miasta z dnia 05.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie  nr 281/2020 Burmistrza z dnia 13.07.2020r.  w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 275/2020 Burmistrza Miasta z 7.07.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadfań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020r.


Zarządzenie nr 270/2020 Burmistrza Miasta z 3.07.2020r. W sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 134/2020 Burmistrza Miasta z dnia 17.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie 106/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Mistaa Kraśnik z dnia 04.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Mista Kraśnik z dnia 29.01.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 Burmistrza Miasta Kraśnika z dnia 23.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020


Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współfinansowanie programów wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, profilaktycznych w celu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promujących postawy abstynenckie i życie bez używek finansowanych z Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


 

Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 8.01.2020r. nr 9/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r.  w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r.


Zarządzenie  nr 8/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego |Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu dofinansowanie obozów,koloni,wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami z programem profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Szukaj