plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zarządzeniem Burmistrza

 Miasta Kraśnik w następującym składzie:

1. Jerzy Rak – Przewodniczący Komisji
2. Jerzy Aniołek – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Elżbieta Gąska -Sekretarz Komisji
4. Grzegorz Baran
5. Tomasz Saj
6. Marek Kowalski
7. Monika Smutek-Gudojć
8. Jerzy Misiak
9. Aneta Chęcińska-Baran
10. Sławomir Kuś
11. Iwona Rachoń
12. Grzegorz Kucaj
13. Jacek Gajewski
17. Jacek Kadis

Zarządzenie nr 235/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.05.2024 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku


Zarządzenie nr 602/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.10.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 344/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku.


 

 Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia  25.03.2019r 


 Zarządzenie Nr 344/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.07.2019 r


Zarządzenia Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.01.2020r.

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.