plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Zarządzeniem Burmistrza

 Miasta Kraśnik w następującym składzie:

1. Krzysztof Ślusarz – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Baran – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Elżbieta Gąska -Sekretarz Komisji
4. Tomasz Saj
5. Jacek Aniołek
6. Stanisław Różyński
7. Monika Smutek-Gudojć
8. Zbigniew Marcinkowski
9. Katarzyna Kudła
10. Sławomir Kuś
11. Stanisława Ciempiel
12. Dorota Posyniak
13. Angelika Marcinkowska
14. Jerzy Rak
15. Edyta Łukasik
16. Jerzy Misiak
17. Jacek Kadis
18. Jarosław Rogowski


Zarządzenie nr 602/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.10.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 344/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku.


 

 Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia  25.03.2019r 


 Zarządzenie Nr 344/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.07.2019 r


Zarządzenia Nr 11/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.01.2020r.

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.