plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Wyniki konkursów

Zarządzenie nr 300/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 28.06.2023 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 273/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16.06.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
Zarządzenie nr 217/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.05.2023 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 185/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.
Zarządzenie nr 182/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.05.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.
Zarządzenie nr 159/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.04.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.
Zarządzenie nr 146/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 05.04.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.
Zarządzenie nr 113/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 16.03.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.
Zarządzenie nr 82/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.02.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.
Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.01.2023 w sprawie zatwierdzania wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023r.
Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie Miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 12/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 692/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 10/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 693/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 8/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 7/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie wznowienia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 690/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 6/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie rozstrzygnięcia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Zarządzenie nr 695/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 w sprawie zatwierdzenia wysiłków zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiazywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 r.
Zarządzenie nr 676/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25.11.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 r.

Zarządzenie nr 595/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 24.10.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 554/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.10.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
Zarządzenie nr 582/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.10.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku
Zarządzenie nr 545/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.09.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 r.
Zarządzenie nr 527/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.09.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych in problemów narkomanii w 2022 roku
Zarządzenie nr 349/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 05.07.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 316/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Zarządzenie nr 348/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 05.07.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 316/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.06.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Zarządzenie nr 347/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01.07.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku.
Zarządzenie nr 294/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.06.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 254/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
Zarządzenie nr 293/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.06.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku
Zarządzenie nr 279/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.06.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 254/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Zarządzenie nr 270/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 31.05.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 r.
Zarządzenie nr 255/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25.05.2022 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 227/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
Zarządzenie nr 228/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku
Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.03.2022 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 98/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Zarządzenie nr 133/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.03.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku.
Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.03.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku
Zarządzenie nr 100/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2022 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Zarządzenie nr 99/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.01.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 r.
Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.01.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 718/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.01.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 718/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.01.2022 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
Zarządzenie nr 19/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 12.01.2022 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem 719/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 12.01.2022  w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.