plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Wyniki konkursów

Zarządzenie 147/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 01.04.2021r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


 

Zarządzenie 146/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku


 

Zarządzenie 136/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 30.03.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku


Zarządzenie 115/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 12.03.2021 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie 106/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 10.03.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie 71/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 17.02.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współfinansowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu oraz programów integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 70/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 17.02.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współfinansowania alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promujących postawy abstynenckie i życia bez używek finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 Zarządzenie 34/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 Zarządzenie 33/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.


 

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.