plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zarządzenia 2021

 Zarządzenie nr 739/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.12.2021 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2022 roku.


 Zarządzenie nr 673/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 25.11.2021 w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Kraśnik projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.


 Zarządzenie nr 595/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.10.2021 w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Kraśnik projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/254/2020 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


 Zarządzenie nr 442/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.08.2021 w sprawie przedłożenia Radzie Miasta Kraśnik projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIII/254/2020 Rady Miasta Kraśnik z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

 

Zarządzenie nr 717/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r. SPRAWOZDANIE


 Zarządzenie nr 695/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.12.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.


Zarządzenie nr 657/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.11.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 r.
Zarządzenie nr 630/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.11.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.
Zarządzenie nr 620/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.10.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizacją zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 582/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.10.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Zarządzenie nr 599/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.10.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.


Zarządzenie nr 582/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.10.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 543/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 28.09.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 504/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie nr 521/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.09.2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 500/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Zarządzenie nr 520/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.09.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 500/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.


Zarządzenie nr 503/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.09.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.


Zarządzenie nr 496/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.09.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.


Zarządzenie nr 481/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 31.08.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współfinansowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu oraz programów o promocji zdrowego charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie nr 443/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.08.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.


Zarządzenie nr 381/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.07.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 290/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


 Zarządzenie nr 357/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 05.07.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku


Zarządzenie nr 356/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.07.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 289/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie nr 355/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.07.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku


Zarządzenie 268/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 02.06.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 r.


Zarządzenie 249/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 20.05.2021 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 178/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie 248/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 20.05.2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 179/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie 247/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 20.05.2021 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 177/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie 246/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 20.05.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 192/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie 180/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 122/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.03.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 147/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 01.04.2021r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie 146/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 01.04.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku


Zarządzenie 136/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 30.03.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku


Zarządzenie 115/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 12.03.2021 w sprawie rozstrzygnięcia części wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 106/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 10.03.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 71/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 17.02.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współfinansowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu oraz programów integracyjnych, imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 70/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 17.02.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie współfinansowania alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promujących postawy abstynenckie i życia bez używek finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 Zarządzenie 34/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 Zarządzenie 33/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.


 

Zarządzenie nr 720/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.


Zarządzenie nr 719/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.


Zarządzenie nr 718/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.


 

Zarządzenie nr 717/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.12.2021 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.


Zarządzenie nr 507/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.09.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 500/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 508/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.09.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 504/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 599/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.10.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.


Zarządzenie nr 582/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.10.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 504/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 502/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.09.2021 w sprawie Zarządzenia nr 116/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 roku.

Zarządzenie nr 500/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.09.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 457/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 17.08.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


Zarządzenie nr 412/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.07.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 116/2021 Burmistrza Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021r.


Zarządzenie 116/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 r.

Zarządzenie 37/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 26.01.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Zarządzenie 34/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2021 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 33/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2021 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.


Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta z dnia 05.01.2021  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzenie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.

Zarządzenie nr 471/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 24.08.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 457/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 17.08.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


 

Zarządzenie nr 333/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.06.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 289/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.06.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


 

Zarządzenie nr 374/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.07.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 290/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie nr 290/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.06.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie nr 289/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.06.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Zarządzenie 229/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 14.04.2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 179/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie 228/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 14.04.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 177/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 r., Zarządzeniem nr 178/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 i Zarządzeniem nr 192/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


Zarządzenie 168/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 19.04.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 122/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Konkurs ofert skierowany do podmiotów leczniczych.

Zarządzenie 97/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021 r. i Zarządzeniem nr 74/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Zarządzenie 192/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 29.04.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 179/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 głoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 178/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 177/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 22.04.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 122/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 18.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 117/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie 134/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 29.03.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


 

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta z dnia 05.01.2021  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzenie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.


 

Zarządzenie 60/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 

Zarządzenie 37/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 26.01.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie 27/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 21.01.2021 w w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 563/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 26/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 21.01.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 564/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 Zarządzenie 74/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 23.02.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

 Zarządzenie 61/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 

Szukaj