plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zarządzenia 2021

Zarządzenie 134/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 29.03.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok


 

Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Miasta z dnia 05.01.2021  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzenie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 r.


 

Zarządzenie 60/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 37/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 

Zarządzenie 37/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 26.01.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie 27/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 21.01.2021 w w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 563/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 26/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 21.01.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 564/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 Zarządzenie 74/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 23.02.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

 Zarządzenie 61/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 

Szukaj