plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zarządzenie nr 562/2020 Burmistrza Miasta z dnia 21.12.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 554/2020 Burmistrza Miasta z dnia 16.12.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 526/2020 Burmistrza Miasta z dnia 02.12.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 479/2020 Burmistrza Miasta z dnia 03.11.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 422/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


 Zarządzenie nr 472/2020 Burmistrza Miasta z dnia 30.10.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 411/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 450/2020 Burmistrza Miasta z dnia 15.10.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 398/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 370/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.


Zarządzenie nr 396/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 370/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 384/2020 Burmistrza Miasta z dnia 16.09.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 370/2020 Burmistrza Miasta z dnia 09.09.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Miasta z dnia 03.09.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07. 08. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 337/2020 Burmistrza Miasta z dnia 20.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 315/2020 Burmistrza Miasta z dnia 05.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie  nr 281/2020 Burmistrza z dnia 13.07.2020r.  w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 275/2020 Burmistrza Miasta z 7.07.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadfań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020r.


Zarządzenie nr 270/2020 Burmistrza Miasta z 3.07.2020r. W sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 134/2020 Burmistrza Miasta z dnia 17.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie 106/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Mistaa Kraśnik z dnia 04.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Mista Kraśnik z dnia 29.01.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 Burmistrza Miasta Kraśnika z dnia 23.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020


Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współfinansowanie programów wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, profilaktycznych w celu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promujących postawy abstynenckie i życie bez używek finansowanych z Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 8.01.2020r. nr 9/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r.  w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r.


Zarządzenie  nr 8/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego |Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu dofinansowanie obozów,koloni,wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami z programem profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Zarządzenie nr 564/2020 Burmistrza Miasta z dnia 23.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie nr 563/2020 Burmistrza Miasta z dnia 23.12.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie nr 422/2020 Burmistrza Miasta z dnia 08.10.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 411/2020 Burmistrza Miasta z dnia 2.10.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 378/2020 Burmistrza Miasta z dnia 15.09.2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


 Zarządzenie Burmistrza z dnia 9.07.2020r. nr 279/2020 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.01.2020 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza z dnia 8.01.2020r. nr 6/2020 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


 

Zarządzenie nr 467/2020 Burmistrza Miasta z dnia 29.10.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych Zarządzeniem Nr 411/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 422/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


 

Zarządzenie nr 562/2020 Burmistrza Miasta z dnia 21.12.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 554/2020 Burmistrza Miasta z dnia 16.12.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 526/2020 Burmistrza Miasta z dnia 02.12.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 479/2020 Burmistrza Miasta z dnia 03.11.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 422/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


 Zarządzenie nr 472/2020 Burmistrza Miasta z dnia 30.10.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 411/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 450/2020 Burmistrza Miasta z dnia 15.10.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 398/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 370/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.


Zarządzenie nr 396/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 391/2020 Burmistrza Miasta z dnia 28.09.2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 370/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 384/2020 Burmistrza Miasta z dnia 16.09.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 370/2020 Burmistrza Miasta z dnia 09.09.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 362/2020 Burmistrza Miasta z dnia 03.09.2020 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 319/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07. 08. 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 337/2020 Burmistrza Miasta z dnia 20.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 315/2020 Burmistrza Miasta z dnia 05.08.2020 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie  nr 281/2020 Burmistrza z dnia 13.07.2020r.  w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 275/2020 Burmistrza Miasta z 7.07.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadfań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020r.


Zarządzenie nr 270/2020 Burmistrza Miasta z 3.07.2020r. W sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 134/2020 Burmistrza Miasta z dnia 17.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników oraz unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.02.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie 106/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Mistaa Kraśnik z dnia 04.02.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Mista Kraśnik z dnia 29.01.2020r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 Burmistrza Miasta Kraśnika z dnia 23.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020


Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współfinansowanie programów wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych, profilaktycznych w celu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi oraz imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki o charakterze promocji zdrowego stylu życia i postaw abstynenckich finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach współfinansowanie alternatywnych zajęć sportowych wspierających zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promujących postawy abstynenckie i życie bez używek finansowanych z Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 14.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2020 r.


Zarządzenie nr 8.01.2020r. nr 9/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r.  w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r.


Zarządzenie  nr 8/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego |Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta z dnia 8.01.2020r. w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu dofinansowanie obozów,koloni,wycieczek dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami z programem profilaktycznym mających na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności gospodarowania wolnym czasem finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Zarządzenie nr 370/2020 Burmistrza Miasta z dnia 09.09.2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza z dnia 7.08.2020r. nr 319/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.


Zarządzenie Burmistrza nr 63/2020 z dnia 5.02.2020r w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 601/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.12.2019 r.


 Zarządzenie Burmistrza z dnia 7.01.2020r. nr 3/2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 601/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.12.2019 r.


Zarządzenie Burmistrza z dnia 7.01.2020r. nr 2/2020 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 600/2019 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.12.2019 r.

Szukaj