plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenia

Zarządzenie nr 293/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.06.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2024 r.Zarządzenie nr 246/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 28.05.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2024 r.Zarządzenie nr 235/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 23.05.2024 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraśniku.Zarządzenie nr 233/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.05.2024 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 603/2023 z dnia 20.12.2023 r. na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 214/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2024 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 185/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 r.


Zarządzenie nr 213/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2024 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 188/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 r.


Zarządzenie nr 212/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2024 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszonego na podstawie Zarządzenia nr 187/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025 r.


Zarządzenie nr 210/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2024 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 186/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 208/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.04.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2024 r.


Zarządzenie nr 199/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 29.04.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniami nr 185/2024, 186/2024, 187/2024 i 188/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dn. 15.04.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 188/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 187/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 186/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 185/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 15.04.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 153/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.03.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 125/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 152/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.03.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 144/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.03.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii 2024r.


Zarządzenie nr 127/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 125/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 04.03.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 103/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 26.02.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2024 r.


Zarządzenie nr 80/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.02.2024 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.01.2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 75/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 07.02.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 51/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dn. 30.01.2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 51/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 30.01.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 37/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.01.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 30/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.01.2024 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 601/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20,12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.


Zarządzenie nr 31/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.01.2024 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 602/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.


Zarządzenie nr 32/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.01.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 611/2023, Burmistrza Miasta Kraśnik z dn. 28.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025


Zarządzenie nr 29/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.01.2024 w sprawie rozstrzygnięcia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego zgodnie z Zarządzeniem nr 600/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.


Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.01.2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych na terenie miasta Kraśnik finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r.


Zarządzenie nr 15/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.01.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2024 r.


Zarządzenie nr 14/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.01.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach konkursu wspieranie działalności świetlic socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 r


Zarządzenie nr 7/2024 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 03.01.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursów ogłoszonych Zarządzeniem nr 591/2023 oraz Zarządzeniem 592/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.12.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 611/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 28.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 610/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 28.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023- 2025.


Zarządzenie nr 603/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.12.2023 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii na lata 2023 - 2025.


Zarządzenie nr 602/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 601/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 600/2032 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 20.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 592/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 591/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 13.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025.

Zarządzenie nr 569/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01.12.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r


Zarządzenie nr 565/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01.12.2023 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.


Zarządzenie nr 539/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 24.11.2023 w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 724/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.


Zarządzenie nr 499/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025


Zarządzenie nr 498/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.11.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego przetargu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2025


Zarządzenie nr 492/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 06.11.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.


Zarządzenie nr 467/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.10.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 466/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 19.10.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 385/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 01.09.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarzadzenie 283/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z 21.06.2023 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 724/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób służącej rozwiązywaniu problemów fizycznych alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.


Zarządzenie Burmistrz Miasta Kraśnik | 16.06.2023 r. 16.06.2023 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 205/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.05.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 185/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 724/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 21.12.2022 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2023 r.


Zarządzenie nr 693/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 692/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 688/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.12.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 .


 

 

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.