plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenia

Zarządzenie 122/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 18.03.2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


 

Zarządzenie 117/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.


Zarządzenie 116/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 15.03.2021 w sprawie zaproszenia do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemów narkomanii w 2021 r.

 

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.