plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Druki do pobrania

 

Konkurs ofert – ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Konkurs ofert- ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Profilaktyka

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram realizacji zadania

Sprawozdanie końcowe

Konkurs całoroczny

Oferta-wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu

 

Konkurs ofert skierowany do podmiotów leczniczych.

 Oferta - zał. nr 1.

Załącznik nr 2.

Sprawozdanie końcowe (podmioty lecznicze)

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.