plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Komisja konkursowa

Zarządzenie 168/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 19.04.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 122/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Konkurs ofert skierowany do podmiotów leczniczych.

Zarządzenie 97/2021 Burmistrz Miasta Kraśnik z dnia 03.03.2021 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 61/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 11.02.2021 r. i Zarządzeniem nr 74/2021 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 22.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

 

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.