plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Komisja konkursowa

Zarządzenie nr 206/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 18.05.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 185/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 10.05.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 23/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 12.01.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzaniem nr 2/2023 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025


Zarządzenie nr 734/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.12.2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 688/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 08.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 733/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.12.2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 689/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 r., Zarządzeniem nr 692/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 r. i Zarządzeniem nr 693/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 732/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 27.12.2022 w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 690/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025.


Zarządzenie nr 694/2022 Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia 09.12.2022 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na wspieranie/powierzanie realizacji zadań publicznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023r.

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.