plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech”

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Uśmiech” działa od 11.05.2007 r. Wcześniej funkcjonowało jako Klub Abstynenta ,, UŚMIECH” ( od 26.11.1982 r. )
KONTAKT
• ul. Szpitalna 1A, 23- 204 Kraśnik
• e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• tel. 81 884 49 23, 535 377 787 ( w godz. 16.00- 21.00 )
• www.usmiech.idsl.pl
• https://www.facebook.com/usmiech.krasnik/?ref=page_internal
Zarząd Stowarzyszenia Trzeźwościowego ,, UŚMIECH”
• Marek Korpas -prezes
• Dariusz Ponieważ - wiceprezes
• Grażyna Krusińska - skarbnik
• Joanna Wojtuszkiewicz - Surdacka - sekretarz
• Teresa Burek - członek zarządu
Stowarzyszenie działa na rzecz osób nadużywających alkoholu i ich rodzin oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, pracuje na rzecz integracji i reintegracji społecznej. Propaguje w społeczeństwie zdrowy styl życia jako sposób przeciwdziałania patologiom społecznym. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków w oparciu o standardy działania Stowarzyszeń Abstynenckich.

Cele Stowarzyszenia Trzeźwościowego ,, UŚMIECH”:
1. Zwiększanie efektywności i koordynacja działań zmierzających do rozwiązywania
problemów alkoholowych na terenie powiatu Kraśnik i miasta Kraśnik.
2. Zapewnienie osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym, szczególnie od
alkoholu, oraz ich rodzinom możliwości uzyskania trwałej trzeźwości.
3. Działania na rzecz trzeźwości, profilaktyki, terapii i rehabilitacji problemów
związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
4. Realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego - profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
5. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych oraz
umożliwienie wyrównania szans życiowych.
6. Kształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze
szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu i środków
zmieniających świadomość.
7. Niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu – rodzina, zakład pracy, środowisko.
8. Propagowanie idei trzeźwości na terenie swojego działania, szczególnie wśród
młodzieży.
9. Profilaktyka i edukacja młodzieży w zakresie uzależnień.
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W stowarzyszeniu działają grupy wsparcia dla osób uzależnionych:

Grupa informacyjno – edukacyjna dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie
druga i czwarta środa
w godz. 16.00-18.00

Grupa wsparcia wspierająca abstynencję (rehabilitacja)
każdy wtorek
w godz. 18.00-21.00
Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych od alkoholu
pierwsza i trzecia środa miesiąca
w godz. 16.00-18.00

Grupy prowadzą członkowie stowarzyszenia .

W stowarzyszeniu działa filia Rodzinnego Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego ,,Promyk” w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik. W punkcie prowadzi dyżur specjalista terapii uzależnień w każdy wtorek
w godz.16.00- 21.00.

Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z pomocy, jaką oferuje Stowarzyszenie Trzeźwościowe
,,UŚMIECH”.

Szukaj