plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zaproszenie

Zapraszamy do „Namiotu profilaktycznego”,

który będzie wystawiony w dniu 4 października 2020 r.

przy Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku

W ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii miasta Kraśnik zapraszamy mieszkańców Kraśnika do „Namiotu profilaktycznego”, który będzie działał przy Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku dnia 4 października 2020 roku w godzinach 10.15 – 14.00.

W namiocie będzie pełnił dyżur certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, który udzieli porad i konsultacji na temat ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

W namiocie zaprezentowana będzie gablota edukacyjna z atrapami narkotyków
i dopalaczy, będzie można przymierzyć alkogogle, otrzymać materiały profilaktyczno-        -edukacyjne w/w temacie, gadżety oraz dane teleadresowe dotyczące pomocy dla rodzin
i osób uwikłanych w problem uzależnień, jaką oferuje miasto Kraśnik w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Odbędą się również mini zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców w/w temacie.

 Zajęcia odbędą się wg następującego harmonogramu:

 11.00 – 11.20 mini warsztaty dla dzieci w wieku 10-13 lat;

12.00 – 12.20 mini warsztaty dla młodzieży w wieku 14-18 lat;

13.00 – 13.20 mini warsztaty dla rodziców.

            Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.