plzh-CNenderues

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Telefoniczne porady i konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób i rodzin z problemami przemocy w rodzinie

  • Psycholog

- nr tel. 793 263 229 – poniedziałek – piątek w godz. 17.00-19.00

  • Specjalista terapii uzależnień i współuzależnień

- nr tel. 81 825 43 99 - poniedziałek w godz. 9.30-12.30 oraz 81 884 49 23 - wtorek                      w godz. 16.00 - 21.00

  • Radca prawny

nr tel. 605 064 366 - piątek w godz. 9.00 -12.00

  • Mediator

- nr tel. 81 825 43 99 - czwartek w godz. 13.00-15.00

  • Telefon informacyjno-konsultacyjny

nr tel. 81 825 43 99 - czwartek w godz. 17.00-19.00

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

"NIEBIESKA LINIA"

   - bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy - 800 12 00 02, e-mail – niebieskalinia @ niebieskalinia. info , Skype – dyżur psychologa (mogą także korzystać osoby posługujące się językiem migowym) – pogotowie.niebieska.linia -poniedziałki w godz. 13.00-15.00.

Szukaj

Stronę redaguje Małgorzata Iwan -
Główny specjalista ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kraśniku

Copyright © 2013. All Rights Reserved.